De Waalse Furie in Dokkum

Op 1 april 1572 veroverden de watergeuzen Den Briel. Na dit succes sloot een groot aantal Hollandse steden zich bij de opstandelingen aan. In augustus 1572 voegden zich in Friesland de steden Sneek, Bolsward en Franeker zich in de rij van opstandige steden. Deze steden hadden bolwerken en ophaalbruggen en konden zich goed verdedigen tegen een mogelijke belegering.
Bij een gevecht om de macht in Dokkum voltrok zich een gruwelijk drama. In eerste instantie wisten de geuzen de stad te veroveren. Maar de troepen van de Spaanse legeraanvoerder Caspar di Robles verjoegen de geuzen uit de stad. Er volgde een enorme slachting waarbij niemand werd ontzien. Het vele moorden, plunderen en in brand steken van de stad staat bekend als “De Waalse furie in Dokkum”.


De Waalse Furie in Dokkum
Pier Winsemius heeft in zijn kroniek over de Friese geschiedenis veel aandacht voor de opstand tegen Spanje. Het boek is geschreven in 1622 en daardoor is het goed mogelijk dat hij zijn informatie heeft gekregen van mensen die de gebeurtenissen van nabij hebben meegemaakt. In dit fragment vertelt hij over de gebeurtenissen in Dokkum. (1572)
Bekijk de bron   

Kaart met gevechtshandelingen in Dokkum. (1572)
Situatiekaart van de militaire aanval die de Spaanse en Waalse troepen uitvoerden op Dokkum begin september 1572. De kaart is gemaakt door een Italiaanse tekenaar. Dit verklaart ook de Italiaanse bijschriften op de kaart. Deze kaart is er één uit een serie van tientallen kaarten die allemaal verslag doen van militaire veldslagen of verdedigingswerken in vooral de Noordelijke Nederlanden.
Bekijk de bron   

   terug naar overzicht periode 1500 - 1600


De educatieve bronnensite maakt deel uit van Jong Tresoar