Allerheiligenvloed

Op 12 november 1570 werd Friesland getroffen door een zware stormvloed, die bekend is gebleven als de Allerheiligenvloed. Bijna 3000 Friezen verloren daarbij het leven. Het herstel van de dijken duurde te lang zodat in de volgende jaren de oogst door overstromingen werd verwoest. De bevolking probeerde de kosten op elkaar af te schuiven. Pas nadat Caspar di Robles in 1573 was aangesteld als stadhouder van de Noordelijke gewesten, kwam er actie. Hij wist af te dwingen dat in het voorjaar van 1574 met het herstel werd begonnen. Twee jaar later was, vooral door zijn daadkrachtig optreden, de zeedijk hersteld.

Totaal aantal overledenen
Lijst met een overzicht van het totaal aantal overledenen door de Allerheiligenvloed van 12 november 1570.
Bekijk de bron   

Gevolgen in Dokkum
Brief van Leo Amelleszoon, secretaris van de stad Dokkum. met een overzicht van de aantallen slachtoffers onder de bevolking en de schade aan vee en huizen.
Bekijk de bron   

Gevolgen in Workum
Brief van H. Coudum, secretaris van de stad Workum, met een overzicht van de aantallen slachtoffers onder de bevolking en de schade aan vee en huizen.
Bekijk de bron   

Gevolgen in Oost-Dongeradeel
Brief van D. Syerxsma, grietman van Oost-Dongeradeel, met een overzicht van de aantallen slachtoffers onder de bevolking en de schade aan vee en huizen
Bekijk de bron   

Gedenksteen in Metslawier
Gedenksteen in de buitenmuur van de kerk in Metslawier. De steen geeft aan hoe hoog het water toen stond. 
Bekijk de bron   

De stiennen man
In 1574 werd op de zeedijk ten zuiden van Harlingen een gedenksteen geplaatst voor Caspar di Robles. Hij was verantwoordelijk voor het herstel en verhoging van de zeedijk. Het monument bestaat uit een zuil met twee koppen. De ene kop waakt over de zuidelijke zeedijk en de andere houdt toezicht over de noordelijke zeedijk.
Bekijk de bron   

   terug naar overzicht periode 1500 - 1600


De educatieve bronnensite maakt deel uit van Jong Tresoar